PÄRLEMORSMOLNET | THE MOTHER OF PEARL CLOUD

⌁ PÄRLEMORSMOLNET


En bilderbok för vuxna, magisk realism. Färdig 2019.

Handling: En far lämnar sin son vid en ensam sjö i bergen. Han puttar ut honom i en båt och kör därifrån. Ett år senare återvänder han med en ny mamma och bror. Sonens enda vän har varit ett pärlemorsmoln. Nu ska de vara en familj.

Bakgrund: “Pärlemorsmolnet” är löst baserat på det år som min pappa tillbringade på barnhem när han var tre år gammal. Hans mamma dog när hon födde hans lillebror. Efter ett år fick han återvända hem till en ny familj. Ensamheten lämnade honom aldrig.

⌁ THE MOTHER OF PEARL CLOUD
 
A picture book for grown ups, magical realism. Finished 2019.

Story: A father leaves his son by a lonely lake in the mountains. He pushes him out in a boat and drives away. One year later he returns with a new mother and brother. The son’s only friend has been a mother of pearl cloud. Now they’ll be a family.

Background: “The Mother of Pearl Cloud” is loosely based on the year that my dad spent at an orphanage when he was three years old. His mom died when she gave birth to his little brother. After a year he got to return to a new family. The loneliness never left him.


© 2019 Ella Moe | All Rights Reserved